Ống hút giấy đen trơn 12*197

Giá liên hệ

Mô tả sản phẩm